การสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

ในบทความของพวกเขาผู้เขียนสรุปได้ว่านักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและประชาสังคมที่ทำกิจกรรมด้านข้อมูลมากขึ้นจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันการห้ามใช้สารเคมีพิษและอาวุธเคมี พวกเขาต้องทำงานร่วมกับรัฐในการสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองเพื่อให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ได้รับการปกป้องจากการใช้งานที่เป็นมิตรและถูกนำมาใช้แทนเพื่อประโยชน์ของทุกคน ประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือความสนใจของรัฐในการใช้สารเคมีที่เป็นพิษหลายชนิดซึ่งอาจรวมถึงสารเคมียาและสารพิษที่เข้าทำลายระบบประสาทส่วนกลางของผู้ป่วยเป้าหมาย สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงเช่นสถานการณ์ตัวประกันที่มีขนาดใหญ่